Hanes Clare

My Story 1

Rydw i wedi bod yn gofalu am fy mab dwy flwydd oed fel mam sengl a ’does gen i ddim llawer o amser i mi fy hun, neu hyd yn oed i ddechrau meddwl am chwilio am waith.