Ymgysylltu a Chymorth

Engagement working supporting a clientRydym yn dîm cyfeillgar a hawdd mynd atynt o weithwyr ymgysylltu, ac rydym yn deall y pwysigrwydd o ymgysylltu â phobl mewn amgylchedd lle maent yn teimlo’n gyfforddus. Gallai hyn gynnwys:

  • Eich cartref
  • Eich cymuned
  • Ein prif swyddfa
  • Lle o’ch dewis chi

Cymorth

Byddwn yn eich cefnogi drwy asesu eich anghenion unigol a thrwy ddatblygu cynllun personol a fydd yn ystyried:

  • Eich cyflymder
  • Eich cyfeiriad
  • Eich taith

Bydd gennych weithiwr ymgysylltu dynodedig a thîm cymorth ymroddedig a fydd yn gweithio gyda chi drwy gydol eich taith.

Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau ymgysylltu a chymorth sydd ar gael gennym.