Dysgu a Sgiliau

Employment placement in a shopBydd y tîm Sgiliau Teulu o diwtoriaid a gweithwyr cymorth cymwysedig yn cyflwyno rhaglenni dysgu anffurfiol a fydd yn adlewyrchu’r nodau a osodwyd yn eich cynllun datblygu personol.

Bydd y gwaith dysgu yn digwydd mewn amgylchedd hyblyg a chefnogol ac ar gyflymder sy’n addas i chi.

Mae’r rhaglenni dysgu yn cynnwys:

  • Sgiliau Hanfodol
  • Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithioedd Eraill (ESOL)
  • Adeiladu Hyder
  • Cyflogadwyedd
  • Cyllidebu
  • Cymhelliant / Gwytnwch / Ymlacio / Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Hyfforddiant Galwedigaethol, e.e. Hylendid Bwyd, Cymorth Cyntaf, Sgiliau Gwasanaeth Cwsmeriaid ayb

Employment placement in a warehouseMae cyfleoedd i ennill dyfarniadau a chymwysterau achrededig drwy gydol ein rhaglenni dysgu.

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth am ein rhaglenni dysgu.