Ein rhaglen (WEDI CAU ar 31-03-2018)

Rydym yn cynnig cymorth un i un a chyfleoedd dysgu hyblyg sy’n addas i’ch anghenion. Mae ein tîm yn gyfeillgar ac yn gefnogol, ac rydym yn ceisio gwneud ein cyrsiau a digwyddiadau ar gael yn eich cymuned.

Rydym yn gallu cefnogi oedolion yng Nghasnewydd gyda phlant dibynnol ac sydd ar incwm isel neu’n ddi-waith.

 Three women looking at a computer screen  Learners supporting each other on a training course

Here are some examples of how we can help you:

  • Deall pa fudd-daliadau mae gennych hawl iddynt
  • Rheoli cyllideb y teulu a rhoi trefn ar unrhyw ddyledion
  • Eich helpu chi i ddod yn fwy hyderus ac yn cynyddu eich sgiliau cymdeithasol
  • Rhoi cymorth i chi gyda llythrennedd, rhifedd, TGCh a Saesneg fel Iaith Swyddogaethol (yn y gweithle)
  • Dysgu sut i ddod o hyd i waith, gwneud ceisiadau am swyddi yn effeithiol, a gwneud yn dda mewn cyfweliadau
  • Ymgymryd â hyfforddiant fel bod gennych y sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr
  • Mynd i’r afael â heriau eraill fel gofal plant, materion iechyd a chamddefnyddio sylweddau