Ein Cyrsiau

Mae pob un o’n cyrsiau yn hwyl, yn anffurfiol ac yn rhyngweithiol, ac wedi’i gynllunio i ffitio o amgylch eich ymrwymiadau. Maen nhw’n cael eu hachredu trwy Agored Cymru (corff proffesiynol) a chaiff gofal plant ei ddarparu lle bo modd.

Dod o Hyd i’ch Ffocws

 • Arddulliau dysgu,
 • Profiadau,
 • Cryfderau
 • Targedau at y dyfodol

Sesiynau Blasu Byr

 • Cael blas ar Sgiliau Teulu
 • Rhoi cynnig ar rywbeth newydd
 • Diwrnodau hwyl i’r teulu
 • Lleoliadau cymunedol

Sgiliau Hanfodol

 • Rhifedd, llythrennedd, TGCh
 • Saesneg fel iaith swyddogaethol yn y gweithle

Cyrsiau Craidd

 • Adeiladu hyder a chymhelliant
 • Datblygiad personol
 • Cyflogadwyedd
 • Sgiliau TG a dysgu digidol
 • Materion ariannol

Sgiliau Sector

 • Gwasanaeth cwsmer
 • Iechyd a diogelwch
 • Cymorth cyntaf a chymorth cyntaf pediatrig
 • Hylendid bwyd
 • Gofal plant
 • “Paratowch” (lleoliad gwaith neu wirfoddoli)

E-ddysgu gyda Learndirect

 • TG
 • Cyflogadwyedd
 • Saesneg a mathemateg
 • Llythrennedd ariannol
 • Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL)
 • Iaith