Beth sy’n newydd

Llwyddiant mewn Cael Grantiau Ariannol ar gyfer Teuluoedd

on .

Rhwng mis Gorffennaf a mis Medi, gwnaethom lwyddo i gael dyfarniadau i deuluoedd gan nifer o gyllidwyr – Ymddiriedolaeth Buttle, Nwy Prydain, Cymorth Dŵr a chynllun "Eat Sleep Learn, Play" Achub y Plant. Mae’r grantiau hyn wedi helpu pobl yn rhaglen Sgiliau Teulu i brynu nwyddau cartref a dillad sydd eu hangen yn fawr!