Beth sy’n newydd

Gwella Sefyllfa Ariannol Pobl

on .

Yn y chwarter diwethaf, gwnaeth 84% o bobl sy’n derbyn cymorth gan Sgiliau Teulu adolygu eu sefyllfa ariannol gydag un o’n gweithwyr ac, o ganlyniad i’r cyngor a’r hyfforddiant a roddwyd, teimlent yn fwy hyderus wrth reoli eu harian.