Beth sy’n newydd

Gwella Sefyllfa Ariannol Pobl

on .

Yn y chwarter diwethaf, gwnaeth 84% o bobl sy’n derbyn cymorth gan Sgiliau Teulu adolygu eu sefyllfa ariannol gydag un o’n gweithwyr ac, o ganlyniad i’r cyngor a’r hyfforddiant a roddwyd, teimlent yn fwy hyderus wrth reoli eu harian.

Llwyddiant mewn Cael Grantiau Ariannol ar gyfer Teuluoedd

on .

Rhwng mis Gorffennaf a mis Medi, gwnaethom lwyddo i gael dyfarniadau i deuluoedd gan nifer o gyllidwyr – Ymddiriedolaeth Buttle, Nwy Prydain, Cymorth Dŵr a chynllun "Eat Sleep Learn, Play" Achub y Plant. Mae’r grantiau hyn wedi helpu pobl yn rhaglen Sgiliau Teulu i brynu nwyddau cartref a dillad sydd eu hangen yn fawr!