Amdanom ni (WEDI CAU ar 31 -03-2018)

Manager talking to a couple of volunteersMae Sgiliau Teulu yn rhan o grŵp o elusennau, cymdeithasau a sefydliadau sy’n gweithio gyda’i gilydd i sicrhau’r canlyniadau gorau ar gyfer teuluoedd yng Nghasnewydd. Mae’r grŵp yn cael ei arwain gan SEWREC ac yn cynnwys GAVO, Llamau, Cartrefi Dinas Casnewydd, Cymdeithas Tai Linc Cymru, Cymdeithas Tai Charter, Cartrefi Melin ac WEA Cymru.

Mae ein prosiect yn rhan o raglen Teuluoedd yn Gyntaf ac yn anelu at helpu teuluoedd ledled Casnewydd.

Ein nod:

Rydym yn canolbwyntio ar helpu rhieni i ddatblygu eu sgiliau er mwyn cyflawni un neu rai o’r canlynol:

  • Gwella eich siawns o gael swydd
  • Symud o gyflog isel tuag at well cyflog
  • Teimlo’n fwy diogel yn eich swydd
  • Gwella sefyllfa ariannol eich teulu a diogelwch eich plant ar hyd y ffordd