Ynglŷn â Sgiliau Teulu Casnewydd (WEDI CAU ar 31-03-2018)

Oes gennych chi

 • Ddiddordeb mewn adeiladu hyder, rheoli eich arian, dysgu sgiliau newydd ac ennill cymwysterau, neu oes arnoch angen cyflogaeth a chymorth gan wirfoddolwyr?

Ydych chi

 • Yn byw yng Nghasnewydd?
 • Yn rhiant neu warcheidwad sydd â phlant o dan 18 oed?
 • Yn derbyn budd-daliadau neu ar gyflog isel?

Yna, gallwn eich cefnogi!

Rydym yn brosiect hyblyg, anffurfiol a chyfeillgar a fydd yn eich cefnogi drwy gydol eich taith ddysgu, a fydd yn cael ei theilwra ar gyfer eich anghenion unigol.

Lle bo’n bosibl, bydd ein holl gyrsiau yn digwydd o fewn eich cymuned ac yn darparu cyfleusterau meithrinfa.

Rydym yn cynnig cyrsiau mewn:

 • Dod o hyd i’ch ffocws
 • Adeiladu hyder
 • Cyflogadwyedd
 • Rhifedd a llythrennedd
 • Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL)
 • Materion ariannol
 • Coginio ar gyllideb
 • Cymorth cyntaf mewn argyfwng
 • Cymorth cyntaf pediatrig
 • Hylendid bwyd
 • Iechyd a diogelwch
 • Gwasanaeth cwsmer
 • Diogelu

A llawer mwy!

Am ragor o wybodaeth am yr hyn y gall Sgiliau Teulu ei gynnig, cliciwch ar y tabiau uchod neu edrychwch ar ein tudalennau Facebook a Twitter ar gyfer diweddariadau prosiect rheolaidd.